Informacja z ostatniej chwili:

Dzięki dołączeniu do ogólnopolskiej akcji „Niebieskich Punktów” Poradnika Autystycznego, „Dzień Autyzmu” organizowany przez Stowarzyszenie PaNaCeUm objęty został patronatem Rzecznika Praw Dziecka!!!

RPD-logo-z-godlem-mm porauty

Formularze zgłoszeniowe do projektu.

Formularze zgłoszeniowe

ZAPRASZAMY!!!

Plakat projekt

Stowarzyszenie PaNaCeUm zaprasza przedszkolaków/uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli do udziału w projekcie „Trójstronna koalicja, czyli warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli w trosce o przyszłość młodych pokoleń” współfinansowanym ze środków FIO.

W ramach projektu zorganizowane i zrealizowane zostaną następujące formy wsparcia:

dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

 • warsztaty z zakresu integracji sensorycznej, stymulujące rozwój w zakresie ruchu, dotyku, sprawności manualnej – 10 godz.;
 • warsztaty logopedyczne, ukierunkowane na kształtowanie i usprawnianie narządów artykulacyjnych dzieci oraz wyrabianie u nich umiejętności komunikowania się z otoczeniem – 10 godz.;
 • warsztaty z zakresu grafomotoryki oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej – 10 godz.;
 • zajęcia z zakresu podstaw języka migowego – 10 godz.;

dla rodziców i nauczycieli

 • warsztaty Szkoła rodziców i wychowawców, mające na celu kształtowanie właściwych umiejętności wychowawczych rodziców i wychowawców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – 20 godz.;
 • warsztaty zachowania się w sytuacjach trudnych – przedstawienie rodzicom różnorodnych metod terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem treningu umiejętności społecznych – 20 godz.;
 • warsztaty w zakresie integracji sensorycznej dla rodziców i nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych z opiekę nad dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 20 godz.;
 • warsztaty logopedyczne, wspomagające umiejętności rodziców w zakresie komunikacji z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi – 20 godz.;
 • kurs języka migowego – 20 godz.;
 • warsztaty z zakresu wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 10 godz.;
 • spotkanie informacyjne dotyczące orzecznictwa w zakresie kształcenia specjalnego oraz orzecznictwa w zakresie niepełnosprawności dziecka – 2 godz.

Warsztaty realizowane są w okresie od kwietnia do grudnia 2017 r.
Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia dokumentów rekrutacyjnych roku na adres mailowy: stowarzyszenie.panaceum@gmail.com lub dostarczenia do Świetlicy Środowiskowej, ul. Słowackiego 15, Sandomierz.

Zapraszamy na obchody „Dnia Autyzmu” 31 marca 2017 r. na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu.

http://www.sandomierz.pl/wydarzenia/dzien-autyzmu

http://tsa24.com/sandomierski-dzien-autyzmu/

Jesteśmy na mapie „niebieskich punktów”.

http://www.poradnikautystyczny.pl/post/artykuly/2_kwietnia

„Dzień Autyzmu” – Stowarzyszenie PaNaCeUm zaprasza 31 marca 2017 roku w godz. od 11.00 do 15.00 na Rynek Starego Miasta w Sandomierzu.

Wydarzenie obejmuje:

 • bezpłatne konsultacje ze specjalistami: psychologami, terapeutami SI, specjalistami terapii pedagogicznej, logopedami, fizjoterapeutami
 • doświadczenia sensoryczne, ścieżki sensoryczne, pokazy pomocy terapeutycznych
 • kąciki arteterapeutyczne
 • gry i zabawy terapeutyczne dla dzieci, m.in. z chustą Klanza
 • pokaz filmowy w Kinie Starówka
 • koncert podsumowujący Dzień Autyzmu

Patronat Honorowany nad całością przedsięwzięcia objął Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Marek Bronkowski.

Zapraszamy!!!

Stowarzyszenie PaNaCeUm informuje, że jest jeszcze dostępne do nabycia wydawnictwo pokonferencyjne ”
Pedagogika i terapie – ujęcie interdyscyplinarne” w cenie 10 zł.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 575606670

Zdjęcie użytkownika Poradnia Panaceum.

ws

Szanowni Państwo,

Od dnia 19 października 2016 roku w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu (ul. Schinzla 13a) w godz. od 7.30 do 15.30 dostępne do odebrania będzie wydawnictwo pokonferencyjne zawierające materiały z Konferencji „Pedagogika i terapie – ujęcie interdyscyplinarne”.
Zapraszamy do odbioru wydawnictwa osoby z Sandomierza i okolic.
Pozostałym uczestnikom, zgodnie z zapowiedziami z Konferencji, wydawnictwo zostanie przesłane pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Dokładne informacje pod nr tel. 575606670 lub pod adresem mailowym: stowarzyszenie.panaceum@gmail.com.

Z poważaniem,
Organizatorzywydaw

Dzień otwarty Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
8 października 2016

10.00 – 12.00  konsultacje psychologiczno-logopedyczne
11.00 – 13.00  konsultacje pedagogiczne
12.00 – 14.00  doradztwo edukacyjno – zawodowe
13.00 – 15.00  konsultacje logopedyczne
14.00 – 16.00  konsultacje – Integracja Sensoryczna
15.00 – 17.00  konsultacje psychologiczne, psychoterapeutyczne

ZAPRASZAMY!!!dzien_otw

Kontakt

Stowarzyszenie PaNaCeUm

e-mail: stowarzyszenie.panaceum@gmail.com
Tel: 575 606 670
Adres: ul. Dobkiewicza 8A
(obok Kościoła Pallotynów)
27-600 Sandomierz

Facebook